ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


32339_14092318185033 (Small).jpg

นายพิชัยพัฒน์ วงศ์บันเทิง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


สถิติเยี่ยมชม

12436

กิจกรรม

KMe : วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : intrachai@intrachai.ac.th