Intrachai หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-02-21 15:28:01 0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวิทยากรพิเศษมาบรรยายถึงการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ บนท้องถนน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-02-21 15:25:00 0
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ภายใต้ 'โครงการธุรกิจศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3' ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจศึกษา ได้แก่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ในสาขาวิชาต่างๆ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-02-21 15:22:56 0
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย นำเสนอการจัดนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในคอนเซปต์ Intrachai Cinemaโดยใช้เทคโนโลยี AR ด้วย Application AURASMA ในการนำเสนอแด่คณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-02-21 15:19:30 0
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ 'English Camp 2017' กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาสำหรับ ปวช.3 และ ปวส.2 น. ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์ และห้องประชุมอินทราชัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-02-21 15:17:13 0
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ต้อนรับคณะกรรมกาารประเมินหน่วยองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ เข้าประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-02-21 15:14:19 0
งานทะเบียน วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย สอบสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาโควต้าและรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมอินทราชัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-02-21 15:07:50 0
คณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้านิเทศการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ(เทคโนโลยีบัณฑิต) สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ณ ห้องประชุมจุฑาธุช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-02-21 15:05:29 0
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยร่วมกับบริษัทFoodland Supermarket ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีที่ร่วมทำงานกับบริษัท Foodland Supermarket ในสาขาต่างๆ ณ ห้องประชุมอินทราชัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-02-21 15:04:17 0
สรุปผลการเข้าร่วมงานประชุม อวท. และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 1. ชนะเลิศองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดกลาง 2. ชนะเลิศ ทักษะการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ 3. ชนะเลิศ ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับ ปวส. 4. รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดทำและนำเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับ ปวช. 5. รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 6. รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 7. นางสาวอังคณา ศรีสอาด ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายก อวท.ระดับภาค รุ่นปีการศึกษา 2561
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2018-02-21 14:59:37 1
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ วอศ.ฉะเชิงเทรา
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2018-02-21 14:56:50 0
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยนักเรียน นักศึกษา ได้ทำงานหารายได้ระหว่างเรียน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำในพื้นที่ใกล้เคียง
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2018-02-21 14:55:13 0
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ 'English Camp 2017' โดยมีทีมวิทยากรมาให้ความรู้พร้อมกับกิจกรรมเกมส์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-12-04 11:27:35 115
กองลูกเสือ เนตรนารี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือ การจัดกิจกรรมรอบกองไฟ ของกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนราชานุชิต เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-12-04 11:24:47 83
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ชมรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 โดยจัดงาน และวางพวงมาลา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-12-04 11:22:31 93
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ระดับปวช. 3 ณ ห้องประชุมอินทราชัย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-11-23 11:36:46 108
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ทำพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' ครั้งที่ ๘ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ๗.๒ ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-11-23 11:34:50 116
คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย หน่วยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เข้าเยื่ยมชมการดำเนินงานขององค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ณ ห้องประชุมจุฑาธุช และห้องสำนักงานองค์การฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-11-23 11:33:18 97
สำนักเรียนวัดเทพลีลา ร่วมกับ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย สอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยเป็นสนามสอบ นักธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์ ห้องประชุมอินทราชัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-11-23 11:31:15 65
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาพณิชยการอินทราชัย ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๖ ตุลาคา ๒๕๖๐ ณ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-11-23 11:29:25 69
กำลังแสดงหน้า 1/10
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : bangkok13@vec.mail.go.th หรือ intrachai@intrachai.ac.th


Generated 0.886618 sec.