Intrachai หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย อยู่กับ Purin Makarree เผยแพร่โดย Purin Makarree · 23 กุมภาพันธ์ เวลา 21:46 น. · รอบที่ 3 ลุยกันอย่างต่อเนื่อง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 “อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ดักจับฝุ่นละลอง PM 2.5 ใน #พื้นที่เขตบางกะปิ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งจำนวน 10 เครื่อง มูลค่าเครื่องละประมาณ 22,000 บาท ให้บริการติดตั้งและมอบเครื่องให้กับหน่วยงานต่างๆ และโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด กทม. ฟรีโดยดำเนินการติดตั้ง ณ โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการชุมชนคลองจั่น และมัสยิดฟัตฮุ้ลบารี(แสนแสบ)โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ #วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ร่วมกับ #อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำเครื่องโดย #วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-02-25 10:52:22 82
The MOU Signing Ceremony at intrachai commercial college
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-02-25 10:49:28 79
รอบ 2 ลุยกันอย่างต่อเนื่อง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 “อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ดักจับฝุ่นละลอง PM 2.5 ใน #พื้นที่เขตบางกะปิ โดยมีท่านศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมตรวจเยี่ยมการติดตั้ง ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งจำนวน 10 เครื่อง มูลค่าเครื่องละประมาณ 22,000 บาท ให้บริการติดตั้งและมอบเครื่องให้กับหน่วยงานต่างๆ และโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด กทม. ฟรี อาทิ สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ โรงเรียนบ้านบางกะปิ โรงเรียนลำสาลี โรงเรียนคลองกะจะ โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง โรงเรียนวัดบึงทองหลาง โรงเรียนไขศรีปราโมทย์อนุสรณ์ และโรงพยาบาลเวชธานี โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ #วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ร่วมกับ #อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-02-25 10:44:45 69
'อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ดักจับฝุ่นละลอง PM 2.5 ในพื้นที่เขตบางกะปิ จำนวน 7 เครื่องโดยให้บริการติดตั้งและมอบเครื่องให้กับหน่วยงานต่างๆ ฟรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพเกษตรพิสัย วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ดำเนินการติดตั้ง ณ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย ชุมชนวัดกลาง และชุมชนสามัคคีพัฒนา
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-02-25 10:41:53 73
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวอังคณา ศรีสอาด ปฏิบัติหน้าที่นายก อวท. ระดับชาติ และครูวัชรินทร์ มีชนะ ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา อวท. ระดับชาติ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-02-13 09:50:24 94
โครงการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยการใช้กรอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) สำหรับ ปวช.1 ปวช.3 ปวส.1 และปวส.2 ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-02-13 09:48:47 92
กิจกรรม English Camp 2019 Intensive Training for Graduating Diploma Students on January 19,2019 at Intrachai Commercial College
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-01-23 11:52:27 93
กิจกรรม Intrachai Happy New Year 2019 วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-01-23 11:46:31 106
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี2562ในพื้นที่ชุมชน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-01-23 11:37:02 73
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2561 การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. และการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ดำเนินการโดย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-01-08 17:27:58 115
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย และ Fujian Polytechnic of Information Technology, Republic of China ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-01-08 17:20:55 160
กิจกรรมลูกเสือ : เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 -10 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-01-08 17:05:42 119
งานกีฬาสีวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-01-08 16:57:09 104
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดกิจกรรมรณรงค์ วันดินโลก 5 ธันวาคม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ตามที่องค์การสหประชาชาติมีมติเห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก เพื่อยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้มีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยอุตสาหะในการค้นคว้าและบริหารจัดการดิน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-01-08 16:51:33 88
สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-01-08 16:49:46 84
Intrachai Open House 2018 เปิดประตูสู่โลกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วันที่ 28 พ.ย. 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-11-28 17:31:42 100
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วันที่ 27 พ.ย. 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-11-28 16:52:05 77
การแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 23 พ.ย. 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-11-28 16:47:06 99
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันที่ 12 ตุลาคม 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-10-16 16:16:52 140
การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์มาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-10-09 16:22:17 162
กำลังแสดงหน้า 1/13
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : intrachai@intrachai.ac.th


Generated 0.706997 sec.