Intrachai หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
กิจกรรม English Camp 2019 Intensive Training for Graduating Diploma Students on January 19,2019 at Intrachai Commercial College
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-01-23 11:52:27 0
กิจกรรม Intrachai Happy New Year 2019 วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-01-23 11:46:31 1
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี2562ในพื้นที่ชุมชน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-01-23 11:37:02 0
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2561 การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. และการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ดำเนินการโดย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-01-08 17:27:58 26
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย และ Fujian Polytechnic of Information Technology, Republic of China ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-01-08 17:20:55 26
กิจกรรมลูกเสือ : เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 -10 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2019-01-08 17:05:42 28
งานกีฬาสีวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-01-08 16:57:09 28
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดกิจกรรมรณรงค์ วันดินโลก 5 ธันวาคม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ตามที่องค์การสหประชาชาติมีมติเห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก เพื่อยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้มีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยอุตสาหะในการค้นคว้าและบริหารจัดการดิน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-01-08 16:51:33 18
สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-01-08 16:49:46 18
Intrachai Open House 2018 เปิดประตูสู่โลกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วันที่ 28 พ.ย. 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-11-28 17:31:42 31
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วันที่ 27 พ.ย. 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-11-28 16:52:05 21
การแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 23 พ.ย. 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-11-28 16:47:06 25
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันที่ 12 ตุลาคม 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-10-16 16:16:52 88
การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์มาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-10-09 16:22:17 95
มุทิตา ด้วยดวงใจ สานสายใย ความผูกพัน วันที่ 24 กันยายน 2561 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-10-09 16:18:19 92
MEP English Camp of Business Computer Department 2018
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-09-24 08:19:38 97
โครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับภาครัฐ โรงเรียนศรีพฤฒา และ โครงการเตรียมความพร้อมเทียบโอนรายวิชาตามโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-09-20 11:28:13 76
ร่วมงานมุทิตา...ด้วยดวงใจ สานสายใย...ความผูกพัน วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมงานมุทิตา...ด้วยดวงใจ สานสายใย...ความผูกพัน ครูวลีย์ จินดามัง ครูแผนกวิชาการบัญชี ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-09-17 10:54:32 107
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มเทียบโอนประสบการณ์รายวิชา วันที่ 26 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-09-17 10:44:51 67
โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-09-17 10:41:34 64
กำลังแสดงหน้า 1/13
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : bangkok13@vec.mail.go.th หรือ intrachai@intrachai.ac.th


Generated 0.587374 sec.