Intrachai หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ชมรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำพี่เลี้ยงลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ โดยร่วมจัดกับวิทยาลัยพณิชยการบางนา ณ ค่ายลูกเสือบ้านกลางเขารี่สอร์ท จ. นครนายก ระหว่างวันที่ 8 - 11 กรกฏาคม 2560
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-07-12 16:21:51 111
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และวางพวงมาลา เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แด่ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุช ธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์ อินทราชัย ครบรอบ 125 ปี ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2559
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-12 16:19:04 99
งานปกครองวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดทำโครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม “one dealer one college” ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-12 16:16:37 97
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จัดทำกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดเทพลีลา โดยมีคณะครู ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรม เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-07-12 16:13:25 98
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แด่องค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เนื่องในวันประสูติ ณ ลานหน้าเสาธงวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-12 15:30:46 113
ชมรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ กองลูกเสือเนตรนารี วิสามัญวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายอุปกรณ์สนาม และฝ่ายรักษาการณ์ โดยมีผู้กำกับควบคุมในการปฏิบัตหน้าที่ เนื่องในงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-07-12 15:27:55 87
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-12 15:24:55 49
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมฝึกวินัย นักเรียน นักศึกษา ที่ตกกิจกรรมเข้าแถว
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-12 15:21:52 53
ชมรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ เปิดกองลูกเสือหน้าเสาธงประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานกิจกรรมหน้าตึก 2
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-12 15:20:17 44
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการการสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 'Young Business Founders' ด้วยการบูรณาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค เมือวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ผลการแข่งขันดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ธุรกิจ 'ชาไฟว์มิกซ์' ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ธุรกิจ 'Freedom Screen' ของนักศึกษา ระดับปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-12 15:15:46 54
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดอ่านทำนองเสนาะ , การประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดี , การประกวดชุดรีไซเคิลตัวละครในวรรณคดี และกิจกรรมการแสดงละครรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-12 14:50:51 51
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด อินทราชัย หัวใจสีขาว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมเดินรณรงค์ บริเวณ พื้นที่ใกล้เคียงวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-07-12 14:47:53 53
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับสำนักงานเขตวังทองหลาง ณ ลานกีฬา ชุนชนหมู่บ้านพลับพลา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-07-12 14:45:27 43
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-07-12 14:42:50 50
ชมรมมุสลิมอินทราชัย จัดกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์มุสลิมอินทราชัย ครั้งที่ 8 ประกอบด้วยกิจกรรมเลี้ยงอาหารละศิลอด และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ โรงอาหารวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-12 14:41:00 46
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย แผนกวิชาการจัดการทั่วไป นำคณะครู-นักศึกษา ระดับ ปวส.การจัดการทั่วไป (ทวิภาคี-FOODLAND) กราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2017-07-12 14:37:33 44
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ของนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-12 14:36:44 54
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา ในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 อย่างต่อเนื่อง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-12 14:33:35 57
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย 1.นางสาวพรชิตา สุขเสนา ระดับ ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. นางสาวอังคณา ศรีสอาด ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี 3. นายธนศักดิ์ พุทธรักษา ระดับ ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. นายธนะรัตน์ อ่วมประวัติ ระดับ ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-12 14:30:30 53
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-07-12 14:28:42 43
กำลังแสดงหน้า 1/7
<<
1
2
3
4
5
6
7
->
>>

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : bangkok13@vec.mail.go.th หรือ intrachai@intrachai.ac.th


Generated 2.559910 sec.