Intrachai หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) วิทยาลัยพณิชยการร่วมกับโรงเรียนศรีพฤฒา ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วันที่ 12 มิ.ย. 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-06-15 09:32:02 20
เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นผู้ประกอบการ (การเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2561 วันอังคาร ที่ 12 มิ.ย. 2561 ห้องประชุมอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-06-15 09:29:32 19
วิทยาลัยพณิยชการอินทราชัย โดยกลุ่มมุสลิมอินทราชัย จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ มุสลิมอินทราชัย ครั้งที่ 9 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30-20.00น. ณ ศูนย์อาหารวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย โดยมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุอาน การขอดุอาร์ การมอบทุนการศึกษา การมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรม การเลี้ยงละศิลอดและร่วมละหมาดพร้อมเพรียงกัน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-06-15 09:25:51 19
โครง​การ​ประเมิน​ความสามารถ​ด้าน​ภาษาอังกฤษ​(​CEFR) สำหรับ​ระดับ​ชั้น​ ปวช.2, ปวช. 3และ​ ปวส.2 เวลา​08.00-16.30น. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-06-08 11:29:00 27
วันงดสูบบุหรี่โลก 2561 บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ โดยวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-06-08 11:26:38 22
รณรงค์ต่อต้านการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2018 โดยสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางร่วมกับวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-06-08 11:04:41 21
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับ ปวช. 2 ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปี 2561วันที่ 27 พ.ค. 2561 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-06-07 14:29:59 24
การอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์สู่เทคโนโลยีเสมือนจริง วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ . ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-06-07 14:26:44 21
โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี ปี 2561วันที่ 10 พ.ค. 2561 โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-06-07 14:22:37 16
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 พ.ค. 2561 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-06-07 13:46:56 7
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 พ.ค. 2561 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-06-07 13:42:55 9
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2561วันที่ 7 พ.ค. 2561 โดยงานประกันคุณภาพ ห้องประชุมอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-06-07 13:40:10 8
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. 1 และ ปวส. 1 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-06-07 13:37:00 10
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ร่วมสรงน้ำพระพุทธอินทราชัย และรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ครูอาวุโส วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-06-07 13:32:15 7
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และกิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-06-07 13:27:27 8
กิจกรรมบริการ ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และมุ้งลวด กิจกรรมสอนอาชีพ สลัดห่มผ้า เฉากล้วยนมสด น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก เดคูพาด ตุ๊กตารับปริญญา ณ ลาดมัสยิดอันวารุ้ลอับร๊อต ชุมชนเจริญพัฒนาการ และชุมชนพลับพลา วันที่ 24, 25, 31 มีนาคม วันที่ 1, 7, 8 เมษายน 2561 โดยวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย บริการ 'ฟรี'
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2018-06-07 13:23:26 5
เข้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรีระดับภาคตะวันออกและและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2561
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2018-06-07 12:34:05 5
กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-02-21 15:28:01 139
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวิทยากรพิเศษมาบรรยายถึงการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ บนท้องถนน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-02-21 15:25:00 99
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ภายใต้ 'โครงการธุรกิจศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3' ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจศึกษา ได้แก่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ในสาขาวิชาต่างๆ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-02-21 15:22:56 131
กำลังแสดงหน้า 1/11
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : bangkok13@vec.mail.go.th หรือ intrachai@intrachai.ac.th


Generated 0.569197 sec.