Intrachai หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันที่ 12 ตุลาคม 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-10-16 16:16:52 20
การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์มาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-10-09 16:22:17 17
มุทิตา ด้วยดวงใจ สานสายใย ความผูกพัน วันที่ 24 กันยายน 2561 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-10-09 16:18:19 21
MEP English Camp of Business Computer Department 2018
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-09-24 08:19:38 30
โครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับภาครัฐ โรงเรียนศรีพฤฒา และ โครงการเตรียมความพร้อมเทียบโอนรายวิชาตามโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-09-20 11:28:13 30
ร่วมงานมุทิตา...ด้วยดวงใจ สานสายใย...ความผูกพัน วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมงานมุทิตา...ด้วยดวงใจ สานสายใย...ความผูกพัน ครูวลีย์ จินดามัง ครูแผนกวิชาการบัญชี ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-09-17 10:54:32 43
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มเทียบโอนประสบการณ์รายวิชา วันที่ 26 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-09-17 10:44:51 25
โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-09-17 10:41:34 23
โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-08-22 14:26:49 75
สัมมนาหลักสูตรเทียบโอนและประสบการณ์ รุ่นที่ 7 วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-08-22 14:22:57 70
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 17 สิงหาคา 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-08-22 14:19:31 55
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา โดยศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม จัดอบรมแกนนำนักเรียนนักศึกษาเพื่อจัดทำโครงงานคุณธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-08-22 14:15:22 45
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 86 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-08-22 14:11:26 43
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 86 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-08-22 14:07:27 55
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษา และพิธีแต่งตั้งครูฝึกในสถานประกอบการ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-08-22 14:04:04 28
วิทยาลัยอาชีศึกษาพระนครศรีอยุธยา ขอศึกษาดูงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยในวันที่ 3 สิงหาคม 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-08-22 14:00:50 26
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2018-08-03 13:45:30 76
ถวายพระพร 66 พรรษา ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 ก.ค. 2561 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-08-01 14:06:27 79
The visitors of Tang International The visitors of Tang International Education & Technology Co., Ltd. 19 July 2018
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-07-23 09:41:17 88
MOUFOA SIGNING CEREMONY MOU/FOA SIGNING CEREMONY Between INTRACHAI COMMERCIAL COLLEGE, Bangkok, Thailand And SMK AL HUDA, Kota Kediri, East Java, Indonesia 18 July 2018
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-07-23 09:36:54 77
กำลังแสดงหน้า 1/12
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : bangkok13@vec.mail.go.th หรือ intrachai@intrachai.ac.th


Generated 0.543572 sec.