ผลงานระดับจังหวัด

🏆ขอแสดงความยินดี🏆

✍️ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช.

🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

🏆ขอแสดงความยินดี🏆

✍️ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส.

🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3