ผลงานระดับชาติ

🏆ขอแสดงความยินดี🏆
นายเจตภานุ งามเลิศสิริกุล
นายทนาธร ซันซี
นายโสธร ใจกล้า
นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ
โดย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเหอเป่ย
และ บริษัทปักกิ่งรุ่ยพ่านอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็คดูเคชั่นเทคโนโลยี จำกัด
ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566