หลักสูตร ATP

Computer


หลักสูตร ATP
โครงการ จบปวส ทำงานประเทศญี่ปุ่น อ่านรายละเอียด

APT.JPG

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : bangkok13@vec.mail.go.th หรือ intrachai@intrachai.ac.th