ป.ตรี จิตอาสา


นักศึกษาปริญญาตรี รุ่น 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์และโครงการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว วันที่ 26 มกราคม 2561


ป.ตรีจิตอาสา1.jpg

ป.ตรีจิตอาสา3.jpg

ป.ตรีจิตอาสา4.jpg