ป.ตรีดูงาน


นักศึกษาปริญญาตรี รุ่น 1 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการ ณมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ไร่กำนันจุล วันที่ 25-27 มกราคม 2561


55555555555555.jpg