วิทยาลัยภาคตะวันออก

  สถาบันการอาชีวศึกษา เขตภาคตะวันออก

       จันทบุรี
 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
  
       ฉะเชิงเทรา
 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
  
       ชลบุรี
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
 
       ตราด
 วิทยาลัยเทคนิคตราด
 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ 
  
       นครนายก
 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
  
       ปราจีนบุรี
 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
  
       ระยอง
 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
 วิทยาลัยการอาชีพแกลง
  
       สระแก้ว
 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว