วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  สถาบันการอาชีวศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
       กาฬสินธุ์
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
 วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
 วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
 
       ขอนแก่น
 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
 วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
 วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
 วิทยาลัยการอาชีพพล
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง
 
       ชัยภูมิ
 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
 
       นครพนม
 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม
 
       นครราชสีมา
 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นครราชสีมา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
 วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
 
       บุรีรัมย์
 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
 วิทยาลัยการอาชีพนางรอง
 วิทยาลัยการอาชีพสตึก
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
 
       มหาสารคาม
 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
 
       มุกดาหาร
 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
 
       ยโสธร
 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
 
       ร้อยเอ็ด
 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
 วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 
 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
 
       เลย
 วิทยาลัยเทคนิคเลย
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 
       ศรีสะเกษ
 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
 
       สกลนคร
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
 วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 
 
       สุรินทร์
 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 
 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 
 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 
 
       หนองคาย
 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
 
       บึงกาฬ
 วิทยาลัยการอาชีพเซกา
 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
 
       หนองบัวลำภู  
 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 
 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 
       
       อำนาจเจริญ
 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 
 
       อุดรธานี 
 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 
 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 
 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
  
       อุบลราชธานี 
 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 
 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 
 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 
 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร