ข้อมูลอาคารสถานที่

 

ที่ดิน บริเวณวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 10 ไร่ 56 ตารางวา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

  •  อาคารเรียนตึก 4 ชั้น รูปทรงเป็นเลขแปดตรงกลางสี่เหลี่ยนเป็นที่โล่งเป็นสนามหญ้า ภายในอาคารหนึ่งหลัง ขนาด 11348 เมตร เสาคอนกรีต ฝาคอนกรีต ตัวอาคารเป็นคอนกรีต
  • อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 6 ชั้น ลักษณะ อาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 6,300 ตารางเมตร 1 หลัง พร้อมลิฟท์
  • สนามบาสเก็สบอล
  • สะพานทางเชื่อมอาคาร 3 ชั้น ลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 มม. ขนาด 15.5 เมตร ยาว 13 เมตร (200 ตารางเมตร)
  • บ้านพักครู แบบแฟลตขนาด 11*17 เมตร 16 ยูนิต
  • บ้านพัก นักการภารโรงและเจ้าหน้าที่ ลักษณะเป็นตึกแบบแฟลต 2 ชั้น 10 ห้อง รั้วล้อมเป็นอิฐ 1 หลัง
  • บ้านพักครู แบบแฟลต อาคาร 2 ชั้น 8 ยูนิต