Fix it Center

อาชีวะศึกษาจัด Fix it center ส่งเสริมนักศึกษาที่มีจิตอาสาทำความดีช่วยเหลือประชาชนตลอดเดือนธันวาคม ตั้งศูนย์ภายในวิทยาลัยพร้อมออกให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนถึงในชุมชน


วันนนี้(5ธ.ค.)ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้มีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีจิตสำนึกทำความดีช่วยเหลือประชาชน ผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)ตลอดเดือนมหามงคลนี้ โดย สอศ.ได้มอบให้วิทยาลัยในสังกัดทั่วประเทศ วางแผนดำเนินการเอง ทั้งการเปิดศูนย์พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ Fix it Center ภายในวิทยาลัย หรือตามหมู่บ้าน เพื่อซ่อมแซม อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องจักรกลทางการเกษตร รถจักรยานยนต์ การให้คำแนะนำบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆ เพื่อยืดอายุการใช้งาน และการถ่ายทอดความรู้ทักษะช่างชุมนุมให้กับประชาชน เพื่อยกระดับฝีมือช่างชุมชน เป็นต้น

'นอกจากตั้งศูนย์ตามจุดบริการต่างๆ แล้วในครั้งนี้ สอศ.จะเพิ่มการบริการผ่านรถโมบายซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ออกให้บริการแก่ประชาชนตามบ้านเรือนด้วย เนื่องจากชาวบ้านที่ลำบากจริงๆ จะไม่มีรถขนของที่ต้องการให้ซ่อม เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ หรือปั้มน้ำมายังจุดบริการได้ ผมเชื่อว่า Fix it Center จะช่วยพัฒนาจิตสำนึกของเด็กอาชีวะในเรื่องของการน้อมนำพระราชดำริและงานที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ มาเป็นแรงขับเคลื่อนการทำงานที่เสียสละเพื่อผู้อื่น ดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณากับพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด'เลขาธิการ กอศ.กล่าว

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


SpecialProj

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ