วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยจัดงาน 'เกษียณเกษมสันต์ ถึงวันที่ภาคภูมิ' แด่ครูผู้เกษียณ และ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ