งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองระดับปวช. ประจำปีการศึกษา 2/2560 พร้อมรับลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ในการนี้ด้วย ณ อาคารเฉลีมพระเกียรติ และครูที่ปรึกษาพบนักเรียน ตามห้องเรียน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ