คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย หน่วยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เข้าเยื่ยมชมการดำเนินงานขององค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ณ ห้องประชุมจุฑาธุช และห้องสำนักงานองค์การฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ