วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยนักเรียน นักศึกษา ได้ทำงานหารายได้ระหว่างเรียน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำในพื้นที่ใกล้เคียง

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ