วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ วอศ.ฉะเชิงเทรา

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ