คณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้านิเทศการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ(เทคโนโลยีบัณฑิต) สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ณ ห้องประชุมจุฑาธุช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ