วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ต้อนรับคณะกรรมกาารประเมินหน่วยองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ เข้าประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ