แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ 'English Camp 2017' กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาสำหรับ ปวช.3 และ ปวส.2 น. ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์ และห้องประชุมอินทราชัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ