วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และกิจกรรมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ