โครงการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ชั้น 3 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ