งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และร่วมกันพัฒนาพื้นที่ อาคารเรียน ห้องเรียน และสำนักงานต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ