คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร P-TECH ณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) AIS ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ