งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

new-3.gif new-2.gif

ขั้นตอนการฝึกงานของ นักเรียนที่จะออกฝึกงาน
 

 

 นางสาวกัลยา ศรีเครือแก้ว
หัวหน้างาน
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

28297