งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

new-3.gif new-2.gif

ขั้นตอนการฝึกงานของ นักเรียนที่จะออกฝึกงาน
 

 

 ว่าที่ร้อยตรีภูรินทร์ มากอารีย์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

31686

KMe : วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : intrachai@intrachai.ac.th