งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

1. ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวอัชนาอ์ ใยมา

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

  1. นางสาวอัชนาอ์  ใยมา
  2. นางสาววรีสา  พันธุ์ดี
  3. นางสาวกรรณิการ์  เซ่งเข็ม                                          

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

  1. ตำเเหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำเเหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา                                                    

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

   

   

 

 

 

 

 

new-3.gif new-2.gif

ขั้นตอนการฝึกงานของ นักเรียนที่จะออกฝึกงาน
 

 

 


นางสาวอัญชลี ดอกดี
หัวหน้างาน อาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี

สถิติเยี่ยมชม

38306

KMe : วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : intrachai@intrachai.ac.th