ข้อปฏิบัติการสอนแทนและสอนชดเชย

ข้อปฏิบัติการสอนแทนและสอนชดเชย

เพื่อให้มีการนับคาบการสอน มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1. การดำเนินการก่อนเข้าสอน           

            ให้ยื่นคำขออนุญาตจัดการสอนแทนและสอนชดเชย  (แบบบันทึกข้อความการสอนแทนและสอนชดเชยขอได้ที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ  หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.intrachai.ac.th)

ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการเข้าสอน

          ครูผู้สอนแทนหรือสอนชดเชย  จะต้องให้นักเรียนนักศึกษาลงชื่อเข้าเรียน  โดยใช้ใบรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่งานทะเบียน

ขั้นตอนที่ 3.   การดำเนินการหลังการสอน

            ครูผู้สอนแทนหรือสอนชดเชย  จะต้องนำส่งรายงานการสอนทนหรือสอนชดเชยหลังการสอนภายใน 30 นาที ณ งานพัฒนาหลักสูตรฯ   มิเช่นนั้นถือว่าไม่มีการเรียนการสอน (แบบรายงานการสอนแทนหรือสอนชดเชยขอได้ที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ  หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.intrachai.ac.th)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Course

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ