หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
นายพิชัยพัฒน์ วงศ์บันเทิง
Facebook : https://www.facebook.com/sak.kaorung?fref=ts

ห้องประจำการ : 1215Untitled-1.jpg

ตัวอย่าง...แบบฟอร์มการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ คลิก...!!!

แบบฟอร์มการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ  คลิ๊ก!!!!

 


นางสาวจีรนันท์ สุธิตานนท์
หัวหน้างาน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

สถิติเยี่ยมชม

13749