Intrachai Album


งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ชมรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำพี่เลี้ยงลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ โดยร่วมจัดกับวิทยาลัยพณิชยการบางนา ณ ค่ายลูกเสือบ้านกลางเขารี่สอร์ท จ. นครนายก ระหว่างวันที่ 8 - 11 กรกฏาคม 2560


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : bangkok13@vec.mail.go.th หรือ intrachai@intrachai.ac.th


Generated 0.016271 sec.