:= ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  Intrachai commercial college =:

ประกาศเรื่องปิดการเรียนการสอน ด้วยเหตุพิเศษ
หนังสือแจ้ง : นักเรียน นักศึกษา(ภาคปกติ) หยุดพักฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน)
หนังสือแจ้ง : นักเรียน นักศึกษา(ระบบทวิภาคี ธุรกิจค้าปลีก การตลาด) หยุดพักฝึกอาชีพ
หนังสือแจ้ง : นักศึกษา(ระบบทวิวุฒิ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโลจิสติกส์) หยุดพักฝึกอาชีพ

 

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 


222.jpg

ผลการแข่งขัน 2D Animation Online Workshop โครงการ 2nd Southeast Asia Creative Campและ
การแข่งขันฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (ออนไลน์) ผ่านแอปพลิเคชั่น EchoVE (ประเภททีม) คลิก....
วิดีโอการนำเสนอการแข่งขัน 2D Animation


Untitled-1.jpg[09-02-61]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งาน ระบบ V-COP คลิ๊ก...

[09-02-61]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งาน ระบบ V-COP สำหรับโทรศัพท์ คลิ๊ก...