Intrachai หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


:= ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  Intrachai commercial college =:
• ประวัติวิทยาลัย
• อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ปรัชญา วิสัยทัศน์
• ทำเนียบผู้บริหาร
• หมายเลขภายในวิทยาลัยฯ
• ติดต่อวิทยาลัย

• ข้อมูลบุคลากร
• แผนผังบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

• สาขาวิชาพณิชยการ
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาเลขานุการ
• สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
• สาขาวิชาโลจิสติกส์
• สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• ระบบการเรียนรู้แบบเทียบโอนประสบการณ์
• สาขาวิชา EP English Programs
• หลักสูตรปริญญาตรี


• งานแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
• งานประกันคุณภาพฯ
• งานวิจัย พัฒนาฯ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถาณที่
• งานทะเบียน
• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์

• งานพัฒนาหลักสูตรฯ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสารบรรณ
• งานสื่อการเรียนการสอน

• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพฯ
• งานสวัสดิการนักเรียน
• งานโครงการพิเศษ
• งานกิจกรรมฯ
• ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

• กระทรวงศึกษาธิการ
• คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-cop
• กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
• ตรวจสอบผลการเรียน
• คู่มือการสมัครใช้งาน E-learning
• คู่มือการใช้ RMS สำหรับผู้ปกครอง
• คู่มือการใช้อีเมล์ส่วนกลาง EGA
• สำนักความร่วมมือ
• RMS2012
• AMS e-Office
• ICC E-Learning
• สมัครเมล์วิทยาลัยฯ
• VTRแนะนำวิทยาลัยฯ
• ประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยฯ
[05-03-61]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข) คลิ๊ก...
[02-03-61]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศสอบราคาขายพัสดุชำรุด ไม่ใช้ในราชการ คลิ๊ก...

[28-02-61]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก...
[09-02-61]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ทำหน้าที่ธุรการ) คลิ๊ก...
[09-02-61]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งาน ระบบ V-COP คลิ๊ก...
[09-02-61]ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง คู่มือการใช้งานการเข้าใช้งาน ระบบ V-COP สำหรับโทรศัพท์ คลิ๊ก...


แสดงความยินดี.jpg
 20130007_16011216162155.gif


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-02-21 15:28:01 92
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวิทยากรพิเศษมาบรรยายถึงการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ บนท้องถนน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-02-21 15:25:00 66
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ภายใต้ 'โครงการธุรกิจศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3' ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจศึกษา ได้แก่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ในสาขาวิชาต่างๆ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-02-21 15:22:56 87
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย นำเสนอการจัดนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในคอนเซปต์ Intrachai Cinemaโดยใช้เทคโนโลยี AR ด้วย Application AURASMA ในการนำเสนอแด่คณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-02-21 15:19:30 67
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ 'English Camp 2017' กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาสำหรับ ปวช.3 และ ปวส.2 น. ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์ และห้องประชุมอินทราชัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-02-21 15:17:13 72
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ต้อนรับคณะกรรมกาารประเมินหน่วยองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ เข้าประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-02-21 15:14:19 71

ทั้งหมด


บทความและงานวิจัย
เผยแพร่งานวิจัยรองกัญณภัทร วรรณพุฒ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-08-01 08:12:06 2214 0 Approve

ทั้งหมดเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศกิจกรรม

สถิติ
เยี่ยมชม
671005  
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : bangkok13@vec.mail.go.th หรือ intrachai@intrachai.ac.th


Generated 0.619158 sec.