งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2/2560 ณ อาคารเฉลีมพระเกียรติ และครูที่ปรึกษาพบนักศึกษา ตามห้องเรียน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ