สำนักเรียนวัดเทพลีลา ร่วมกับ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย สอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยเป็นสนามสอบ นักธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์ ห้องประชุมอินทราชัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ