งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ระดับปวช. 3 ณ ห้องประชุมอินทราชัย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ