โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวิทยากรพิเศษมาบรรยายถึงการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ บนท้องถนน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ