คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ร่วมสรงน้ำพระพุทธอินทราชัย และรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ครูอาวุโส วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ