โครงการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยการใช้กรอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) สำหรับ ปวช.1 ปวช.3 ปวส.1 และปวส.2 ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ