Intrachai Album


วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวอังคณา ศรีสอาด ปฏิบัติหน้าที่นายก อวท. ระดับชาติ และครูวัชรินทร์ มีชนะ ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา อวท. ระดับชาติ


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : intrachai@intrachai.ac.th


Generated 0.016126 sec.