วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวอังคณา ศรีสอาด ปฏิบัติหน้าที่นายก อวท. ระดับชาติ และครูวัชรินทร์ มีชนะ ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา อวท. ระดับชาติ

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ