รอบ 2 ลุยกันอย่างต่อเนื่อง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 “อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ดักจับฝุ่นละลอง PM 2.5 ใน #พื้นที่เขตบางกะปิ โดยมีท่านศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมตรวจเยี่ยมการติดตั้ง ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งจำนวน 10 เครื่อง มูลค่าเครื่องละประมาณ 22,000 บาท ให้บริการติดตั้งและมอบเครื่องให้กับหน่วยงานต่างๆ และโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด กทม. ฟรี อาทิ สำนักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ โรงเรียนบ้านบางกะปิ โรงเรียนลำสาลี โรงเรียนคลองกะจะ โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง โรงเรียนวัดบึงทองหลาง โรงเรียนไขศรีปราโมทย์อนุสรณ์ และโรงพยาบาลเวชธานี โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ #วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ร่วมกับ #อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ