โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 16 - 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ณ โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ