โครงการTISCO Financial​ Camp ได้รับรองชนะเลิศที่​ 1​ได้รับทุนการศึกษา​ 40,000​ บาท​ ทุนสนับสนุนกิจกรรม10, 000 บาท​ โดยนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี​

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ