โครงการรณรงค์ปลูก ๙ ไม้มงคลยืนต้นวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ดำเนินโครงการรณรงค์ปลูก ๙ ไม้มงคลยืนต้น พร้อมมอบไม้มงคลยืนต้นให้กับชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ