โครงการสัมนาฝึกงานนักเรียน นักศึกษา หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์ วิทยาลัยพณชิยการอินทราชัย วันที่ 19 มิถุนายน 2562

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ