วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ