ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันตนสู่สถานศึกษา” โดยมีวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 9 กรุงเทพมหานคร ร่วมบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ