วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแหลมทองพัฒนา

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ