Intrachai Album


โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา(การเขียนแผนธุรกิจ) วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
467 รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-3617 โทรสาร : 0-2319-3616
E-mail : intrachai@intrachai.ac.th


Generated 0.016371 sec.