กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ : หัวข้อ สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาน ภายใต้โครงการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดวิทยบริการ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ