นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ร่วมกันปรับภูมิทัศน์วิทยาลัยฯ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 และป้ายวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาาร มีจิตสำนึกของความเป็นผู้ที่มีจิตอาสา และเพื่อให้วิทยาลัยฯ มีภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวมีความสวยงาม

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ