โครงการท่องเที่ยวสานฝัน ปันรักให้น้อง โดยชมรมวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวบรวมเงินบริจาค สิ่งของ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนจากภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ นำไปมอบให้แก่น้องๆ โรงเรียนวัดไผ่คอกวัว จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ