ชมรมวิชาชีพการบัญชี จัดทำโครงการชุมชนรู้ใช้ ใช้จ่ายพอเพียง โดยออกให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือนแก่ประชาชน

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ