การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ