เตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการเลขานุการและสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ทักษะการพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ติชม

สร้างโดย :


Intrachai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ